PROJELER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ - NAP-SBA-12-3603 - (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)
Tarihi Yapıların Sanal Ortamda 3boyutlu ve Etkileşimli Deneyimlenmesine Yönelik Bir Grafik Yazılımının Geliştirilmesi: Kayseri Hunad (Huand) Hatun Medresesi Örneği Uygulaması.

Tarihi Yapıların Sanal Ortamda 3boyutlu ve Etkileşimli Deneyimlenmesine Yönelik Bir Grafik Yazılımının Geliştirilmesi: Kayseri Hunad (Huand) Hatun Medresesi Örneği Uygulaması.

ÖZET

Tarihi yapıların sanal ortamda çok katılımcı ile gezilebilmesi (deneyimlenmesini) sağlayacak 3boyutlu ve etkileşimli bir grafik yazılımının geliştirilmesi, Kayseri Hunad Hatun Medresesi örneği uygulamasının hazırlanması ve internet üzerinde çevrim içi kullanıma sunulması projenin kapsamını oluşturmaktadır. Proje; Yapının bilgisayar ortamında modellenmesi, üç boyutlu grafik yazılımının programlanması, çevrimiçi yayınlanması, olmak üzere üç farklı aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; detaylı literatür taraması, yapının yatay/dikey ölçülerinin (rölöve) çıkarılması, dokuların tespiti, kategorilere ayrılması ve fotoğraflanması, fotoğrafların kaplama dokularına (texture) dönüştürülmesi, iki ve üç boyutlu detaylı CAD çizimlerinin yapılması ve dokuların kaplanmasını kapsamaktadır. İkinci aşama; 3boyutlu grafik yazılımının programlanması, CAD modelinin yazılım ile bütünleştirilmesi ve ayrıca 3boyutlu animasyonların hazırlanmasını kapsamaktadır. Son aşama: web sitesinin tasarlanması ve yayınlanması, tüm verileri içeren etkileşimli DVD hazırlanmasıdır. Çalışmanın Kayseri ili merkezindeki en önemli Anadolu Selçuklu yapılarından "Hunad Hatun Medresesi" 'ni konu alan çevrimiçi bir sanal gerçeklik uygulamasının gerçekleştirildiği ilk çalışma olması çalışmanın en özgün değeridir. Medresenin strüktür, malzeme gibi tüm mimari özelliklerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve tamamen kullanıcı kontrolünde 3boyutlu gezilebilir bir sanal gerçeklik modeline dönüştürülmesi önemli özgün bir değerdir. Proje kapsamında programlanacak olan üç boyutlu grafik yazılımı projenin özgünlüğünü arttıracak bir diğer unsurdur. Medresenin sanal gerçeklik uygulamasının internet üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilirliği de projenin ulusal ve uluslararası niteliğini artırmaktadır. Çalışma, üniversite, orta öğretim düzeyinde sanat tarihi, mimarlık tarihi gibi derslerde, dersi güçlendirici ve destekleyici nitelikte görsel ve etkileşimli bir eğitim materyali olarak kullanılabilir, benzer araştırmalara ışık tutabilir. Geliştirilen yazılım ve teknikler diğer tarihi eserler için de kullanılabilir. Araştırma ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bilim dünyasına tanıtılacak ve sonuçları İngilizce makale olarak SCI tarafından taranan dergilerde uluslararası düzeyde paylaşılacaktır. Hazırlanan dijital model hızlı prototipleme yöntemine uygundur. İlgili belediyelerin tanıtım faaliyetleri için, yapının ölçekli plastik maketleri 3D printing yöntemi ile üretilebilir olacaktır. Ayrıca yapının internet üzerinden gezilebilir hale gelmesi ve uygulamanın interaktif DVD'si Kayseri ili ve Anadolu Selçuklu kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, 3B Grafik Motoru (Yazılımı), Sanal Eğitim Çevreleri, EtkileĢimli Görsel Eğitim Materyali, Hunad (Huand) Hatun Medresesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ - NAP-SBA-2016-6505 - (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)
İnersiyal Hareket Yakalama ve Hızlı Prototipleme Teknolojilerinin Stop-Motion Karakter Animasyonu Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi

İnersiyal Hareket Yakalama ve Hızlı Prototipleme Teknolojilerinin Stop-Motion Karakter Animasyonu Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi

Proje Ekibi: Çoruh L., Karkınlı A.E., Savaş K., Kesikoğlu A.

ÖZET

Stop-motion animasyon tekniği ile daha gerçekçi hareketlere sahip karakter animasyonları üretimi için hareket yakalama teknolojileri ile elde edilen, iskeletal hareket verisinin, hızlı prototipleme yöntem ve teknikleri ile stop-motion tekniğine yönelik kullanılması ve değerlendirilmesi projenin kapsamını oluşturmaktadır.

Hareket yakalama, video çekimi ve sonuç stop-motion animasyon olmak üzere üç farklı yöntemle elde edilen (hareketli görüntülerden ve hareket yakalama verisi) iskeletal hareketler orjinal eklem hareketlerinin ne derece stop-motion karakterine aktarıldığını belirlemek için karşılaştırılacaktır. Bunun için her üç yöntem için görüntülerdeki eklem noktalarının görüntü işleme algoritması ile işaretlenmesi ve 4’er farklı açıdan eklem pozisyonlarının zaman bazlı tutarlılığının değerlendirilmesi yapılacaktır. Sonuçlar her bir eklem için zaman/pozisyon grafikleri üzerinden yorumlanacaktır. Toplamda eklem pozisyonlarının konumlarında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirilecektir.

Hareket yakalama ve hızlı prototipleme teknolojilerini stop-motion animasyon alanında bir araya getirerek bu teknolojilerin imkânlarının animasyon alanında kullanımını sağlayacak alternatif bir üretim yöntemi önermesi bakımından özgün değere sahiptir.

Stop-motion tekniği ile özellikle karakter hareketlerinin gerçekçi olması gereken durumlar için geleneksel iş akışına alternatif bir yöntem elde edilmesi amacına yönelik şu sonuçlara ulaşılması beklenmektedir; hareketin mo-cap sistemiyle doğrudan gerçek aktör hareketlerinden alınarak gerçekçiliğinin sağlanması, karakter modelinin bilgisayar ortamında üretilebilmesi, canlandırmanın çekim yapılmadan önce bilgisayar ortamında sanal olarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve zamanlama hatalarının giderilmesi, stop-motion animasyon üretimi aşamalarının (armatür hazırlama, kil modelleme, yatak/alt/üst kalıp, silikon/latex döküm vb.) azaltılması, saniyede gösterilecek kare sayısının bilgisayar aşamasında sabit bir değerde belirlenebilmesi.


Anahtar Kelimeler: Stop-motion animasyon, hareket yakalama, hızlı prototipleme, karakter animasyonu.